BLIXEM brengt de werelden van sociale vaardigheden en kunst bij elkaar door middel van de taal van het circus. Door deze twee werelden te combineren brengen we begrippen zoals exploratie, nieuwsgierigheid, eigenwaarde, concentratie en zelfvertrouwen samen.

Wij richten ons op de empowerment en zelfredzaamheid van kinderen. Kinderen laten stralen en trots laten zijn op wie ze zijn en wat ze kunnen.

Onze trainingen en workshops hebben het doel kinderen te helpen ontdekken wie ze zijn, wat ze belangrijk vinden en hoe ze zich tot anderen verhouden. Daarbij willen wij docenten en ouders ondersteuning en inspiratie bieden. En dat in een niet geforceerde, speelse en creatieve omgeving.

IMG_5075.JPG

Onze visie: ieder kind in zijn kracht

Blixem werkt vanuit een heldere visie op de ontwikkeling van het kind en eigenwaarde. Onze visie is geïnspireerd op het Rots en Water programma en de gedachtegang van Reggio Emilia. In de praktijk betekent dit dat wij kinderen op weg willen helpen om zichzelf te leren kennen, het beste uit zichzelf te halen en metplezier en zelfvertrouwen de wereld actief te kunnen onderzoeken. Hierbij is de natuurlijke nieuwsgierigheid van kinderen het uitgangspunt.

Onze visie bestaat uit de kernwaarden zelfontdekkend leren, proces en eigenwaarde.

Zelfontdekkend leren

Kinderen zijn van nature onderzoekers en dus zelf ontdekkend ingesteld. Onze visie is dat kinderen een sterke drang hebben om te weten, te begrijpen en dat zij nieuwsgierig zijn naar de wereld. Volwassenen spelen in dit proces een belangrijke rol. Kinderen hebben volwassenen nodig: niet als beoordelaars maar als gelijkwaardige begeleiders. Wij willen daarbij inspireren, faciliteren en steunen, maar niet sturen. Leren is een proces: met plezier onderzoeken en experimenteren zonder dat volwassenen vooraf een bepaald eindresultaat voor ogen hebben.

Proces

Door met aandacht te kijken en te luisteren naar de kinderen worden leerprocesen zichtbaar. Wanneer er alleen oog is voor eindresultaat wordt in onze mening het belangrijkste deel van leren over het hoofd gezien. Dit is niet alleen zonde maar wekt bij sommige kinderen ook een averechtse reactie op wat leren, zelfvertrouwen en plezier in de weg staat. Bij BLIXEM staat het proces van het kind centraal en is er geen druk om te presteren. Door aandachtig en geduldig te kijken en luisteren helpen wij het kind zijn of haar weg te vinden en steeds opnieuw vragen te stellen. Op deze manier wordt de ontwikkeling van het kind gestimuleerd zonder dat er gestuurd wordt naar een gewenst resultaat.

Eigen kracht

Een leer-, groei- of creatie proces start met een open en verkennende houding. Om deze houding te kunnen krijgen heeft het kind een gevoel van veiligheid én vrijheid nodig. Wij volwassenen kunnen dit gevoel aan hen geven. Dit gevoel heeft het kind nodig om de kans te krijgen om te ontdekken wie hij/zij is, wat zij belangrijk vinden en om hun eigen grenzen te leren kennen aanvoelen en uiten. Door kinderen op deze manier te versterken streven wij ernaar om sociale problemen zoals pesten, meeloopgedrag en uitsluiten te verminderen of zelfs te voorkomen.